Algemene Regels

Algemene voorwaarden voor deelname aan Muckers freeroll poker toernooien.

  • Personen die wensen deel te nemen aan één van onze pokerspelen moeten minstens 21 jaar oud zijn.
  • De Muckers toernooien zijn open voor iedereen.
  • Deelnemen kost vanaf januari 2020 € 2.
  • Deelnemers aan één van onze pokerspelen zullen zich houden aan de regels opgesteld door De Muckers;  bij discussie is de beslissing genomen door de toernooileiding van toepassing.
  • De toernooileiding houdt zich het recht voor om regels die ter discussie staan na overleg en onderzoek aan te passen. Deze zullen echter niet automatisch met terugwerkende kracht van toepassing zijn en zullen de ter plaatse genomen beslissing mogelijk niet veranderen.
  • Eens een toernooi beëindigd is en de eindstand vastligt en op de website verschenen is, zal deze stand niet meer aangepast worden (behoudens typfouten).
  • Het is ten strengste verboden om voor echt geld te spelen buiten het door de Muckers georganiseerde toernooi (€2); de overtreder zal uitgesloten worden voor elke deelname van onze vereniging.
  • Het is niet toegelaten eigen drank en eten te nuttigen tijdens de pokerspelen van de Muckers, er zal drank voorzien worden tegen democratische prijzen.
  • We verwachten van iedereen dat hij/zij zich houdt aan de algemene regels der beleefdheid, en dat we ons gedragen zoals volwassen mensen, ook bij verlies.
  • De Muckers FV is niet verantwoordelijk voor diefstal, ongevallen of verlies tijdens de toernooien of eender welke activiteit.