APAT credit regels

APAT credit regels, 

Deze regels gelden voor al de mensen die de APAT credits bij ons in ontvangst nemen.

Wij verbinden ons er toe om al de ontvangers van APAT credits op de hoogte te brengen van de gevolgen van fraude door het kopiëren of namaken van de APAT credits, mondeling of schriftelijk. APAT zal in geval van fraude steeds overgaan tot klacht neerlegging bij de gerechtelijke diensten wegens valsheid in geschrifte en/of diefstal. De fraudeur zal levenslang de toegang ontzegd worden tot al de APAT events en hij of zij zal niet meer welkom zijn op events van alle partijen waar ze mee samenwerken.

De Muckers & APAT gaan een registratie bijhouden van wie welke APAT credit heeft ontvangen. U kan het ons makkelijk maken door elke overdracht aan ons te melden.

Gebruikte APAT credits worden uit het register geschrapt en zijn niet meer te gebruiken. We verwachten tevens dat deze credits vernietigd worden om fraude en misverstanden te vermijden.

Spelers kunnen hun gewonnen APAT credits, 1 APAT credit = €1, inruilen tegen tickets voor APAT toernooien, qualifiers van onze partners, packages aangeboden door APAT (b.v. ipo Dublin), merchandising en misschien nog meer in de toekomst. Al deze zaken kan je bestellen via glenn@apat.be of tijdens de inschrijving van een toernooi.